Riksbanken: Ingen risk för bostadsbubbla

Det senaste året har småhuspriserna i Sverige stigit med tio procent, något som får experter att ana en bostadsbubbla. Riksbanken ser däremot inget hot.

De svenska hushållen köper inte bostad enbart för att spekulera med dem utan för att använda dem som boende. Någon bostadsbubbla rör det sig inte om. Det säger Riksbanken i sin senaste stabilitetsrapport.

Många i skuld
Samtidigt konstaterar Statistiska Centralbyrån att småhuspriserna i Sverige höjts med 10 procent bara det här året. Störst var ökningen i Jämtlands län, där priset steg med 16 procent de senaste tre månaderna.

De låga räntorna har gjort att många hushåll har skuldsatt sig, men Riksbanken menar att de kommer att klara av sina räntebetalningar även om räntorna höjs.

Oro för räntehöjning
Bengt Turner, professor i nationalekonomi vid institutet för bostadsforskning, är oroad för en kommande räntehöjning.

– Huspriserna har seglat iväg långt ifrån de disponibla inkomsterna och från byggkostnaderna. Det gör att på lång sikt kan man vara lite orolig för vad som kommer att hända, särskilt om man skulle få en räntehöjning, säger Bengt Turner.

Philip Ramqvist
philip.ramqvist@sr.se