Högskolan granskar digital-TV-övergången

Övergången till digital-TV gick bättre än väntat... Det tycker de ca 500 gotlänningar som tillfrågats i en studie som görs vid högskolan i Jönköping om digital-TV-övergången.

Gotlänningarna tillfrågades i somras före övergången och i september i samband med införandet av den nya tekniken. Ungefär en tredjedel var positiva, en tredjedel negativa och en tredjedel tyckte att digital-TV varken var bra eller dåligt.

För de flesta stannade kostnaderna under 1000 kronor för den nya tekniken.

En tredje enkät med 500 gotlänningar ska genomföras av högskolan i Jönköping i början av nästa år.