Folkhälsoinstitutet satsar på utbildning om spelmissbruk

I Sverige är 100 000 personer inblandade i spelmissbruk.Men bara några få av dom får professionell hjälp. Därför ska folkhälsoinstitutet utbilda 700 personer i landet som arbetar med olika slags missbruk.

Exakt vad spelmissbruk kostar samhället vet ingen men uppskattningar som Folkhälsoinstutitet ändå gör är att kommunerna och kriminalvården tillsammans satsar ungefär 50 miljoner kronor varje år på att behandla personer som har problem med spelmissbruk.

Men hittills har det egentligen inte funnits någon riktig utbildning alls inom området spelmissbruk. Därför har många som är i behov av hjälp inte upptäckts eller så kanske dom fått fel slags stöd.

Idag startar Folkhälsoinstututet sin utbildningssatsning av 700 personer som ska studera spelmissbruk några timmar i veckan under ett tio-veckors period.

Framför allt är det socialsekreterare inom kommuner som utbildas genom att få lära sig mer om till exempel spelmarknaden. På bara några år har nya spel kommit via bland annat internet som ger spelarna möjlighet att satsa pengar hela dygnet.