Ja till rökförbud på uteserveringar

1:45 min

Riksdagen röstar ja till ett utökat rökförbud som bland annat omfattar lekplatser och uteserveringar.

Det är sedan 2005 förbjudet att röka inomhus, på restauranger och krogar. Rökförbudet som riksdagen nu tagit ställning till är ett förslag från den tidigare regeringen, och gäller framför allt rökning utomhus på offentliga platser.

Bland de platser som berörs finns lekplatser, idrottsplatser, uteserveringar, busshållplatser och tågperronger. Även elektroniska cigaretter omfattas förbudet, som träder i kraft den 1 juli 2019.

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna röstade nej till förslaget, medan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade ja. Eftersom Sverigedemokraterna och Liberalerna lade ner sina röster gick förslaget igenom.

Frågan är nu hur förbudet ska upprätthållas, och hur krogarna ska hantera de nya reglerna. Lennart Rosenlund, som haft restaurang i Visby i 40 år, säger att beslutet ur ett hälsoperspektiv är bra, men att det kan medföra ordningsproblem.

– Folk kommer vilja röka när de går ut på krogen. Då får de röka utanför och då blir det ansamlingar av folk utanför krogen, och det vill inte polisen. De krogar som har vakter kommer klara av det lättare, men när det står folk utanför krogen och röker, vem har ansvar för ordningen där?, säger Lennart Rosenlund.

Josefin Jonsson, enhetschef på enheten för tobaksprevention på Folkhälsomyndigheten, är mer positiv.

– Det är väl ett utmärkt beslut, att införa ytterligare rökfria miljöer är en tobaksförebyggande åtgärd. Vi vet ju att rökning orsakar mycket ohälsa och sjukdom och kostnader och lidande för de som röker, säger hon.