Smittsarve fick flest kryss i kyrkovalet

I valet till stiftsfullmäktige i Visby stift står det nu klart att tre personer kryssades betydligt flitigare än övriga.

Ingrid Smittsarve, centern, fick 151 kryss.

Inger Harlevi, kyrklig samverkan, 131 kryss.

Allan Kolmodin, centern, 106 kryss.

De 51 mandaten i Stiftsfullmäktige fördelade sig på 18 var för kyrklig samverkan och centern, 14 för partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (posk) och ett mandat för Miljöpartister i Svenska kyrkan.

Det skriver GT idag.