Fler söker vård för problem efter könsstympning

2:54 min

Kvinnor som utsatts för könsstympning söker i större omfattning än tidigare hjälp för problem som det medför. Amelmottagningen i Stockholm har märkt en ökning på 40 procent på tre år.

Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm är landets första och en av få specialiserade mottagningar för just flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning. Där arbetar gynekologer, förlossningsläkare, kuratorer och barnmorskor.

– Vi märker att fler och fler patienter kommer till vår mottagning. Ungefär hälften kommer på eget initiativ, vilket är fantastiskt och hälften kommer från remisser från mödravården, ungdomsmottagningar, skolsköterska och nu också från socialtjänsten, säger Bita Eshraghi, specialistläkare på Amelmottagningen. 

De senaste åren har de märkt en kraftig ökning av antalet patienter. Under 2015 besökte 99 nya patienter Amelmottagningen, under 2018 handlar det om 139 nya patienter, en ökning alltså på minst 40 procent på tre år.

– Framför allt kommer patienterna från Stockholmsområdet till oss, men vi får ju faktiskt fler och fler remisser från andra landsting runt om i Sverige, säger Bita Eshraghi.

Hur många kvinnor och flickor som är utsatts för könsstympning och bor i Sverige vet man inte säkert, enligt Socialstyrelsens senaste siffror handlar det om omkring 40 000, varav 7 000 barn. De siffrorna baseras på hur många personer som kommit till Sverige från en rad afrikanska länder, där könsstympning är vanligt. Men det kan finnas fler i Sverige, eftersom det förekommer också i Mellanöstern.

Att fler nu söker vård kan handla om att primärvården blivit bättre på att upptäcka detta och att kvinnorna själva söker hjälp, säger Bayan Nasih, som själv utsatt för könsstympning som barn och nu engagerar sig i frågan.

– Jag tror det handlar om att vi är mer öppna nu, att man pratar om det mer. De vet innan de kommer att det är fel, och när de kommer till Sverige vågar de söka hjälp, säger Bayan Nasih.

Könsstympning kan se ut på olika sätt och innebär att delar av könsorganet skadas eller tas bort. I vissa fall sys blygdläpparna ihop. Det är den grövsta formen av könsstympning som ofta leder till komplikationer senare i livet, säger Bita Eshraghi.

– Patienterna kommer till oss framför allt gå grund av besvär som är kopplade till könsstympningen. Det kan vara allt från menstruationsbesvär, svårighet att kunna genomföra samlag, eller behov av olika typer av operativt ingrepp inför förlossning. Men också att de behöver hjälp med det mer psykologiska, depressioner, ångest och posttraumatiskt stressyndrom, säger Bita Eshraghi.