Protester mot skogsavverkning vid planerat vindkraftsbygge

1:25 min

Skyddsvärd skog får ge plats till vindkraftsparker, menar miljöaktivisten Christian Godin. En sådan plats är vid Granåsen i Lögdö vildmark i Sundsvalls kommun.

I Granåsen i Lögdö vildmark har det avverkats skog inför en utbyggnad av vindkraftsverk. Men Christian Godin som är engagerad i rörelsen Ideell skogsinventering i Medelpad, menar att det är skyddvärd skog och naturbiotoper som tagits bort. 

Vindkraftsområdena föregås av en prövningsprocess och där även mark- och miljödomstolen är inblandade, så det går inte att säga att det är något olagligt som sker. Men Christian Godin protesterar ändå, och menar att vindkraften har ett högt pris i andra led.

– För mig är det inte grön energi det här, det handlar visserligen inte om fossila bränslen, det kallas biobränsle. Men det friskriver en inte från ansvar i att man utarmar naturen, säger han.