Fröslundaområdet saneras

Nu är det klart att marken runt den gamla Fröslundatvätten som ska byggas om till skola, kommer att saneras. Men det var inget självklart beslut.
Det var först efter påtryckningar från föräldrarna som beslutet kom om att sanera marken kring den gamla Fröslundatvätten. Jonny Lundgren, ordförande på Kommunfastigheter AB, förstår föräldrarnas oro. Men han menar också att han i det här fallet har mer kunskap än föräldrarna och han tycker att föräldrarna borde ha litat mer på den kunskapen. Jörgen Danielsson, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, tror att saneringen är nödvändig och att det är den bästa lösningen. - Det har blivit en del förseningar på grund av de diskussioner som varit med olika experter och med föräldrar, men att ett sånt här beslut måste få ta tid för att man ska kunna hitta den bästa lösningen och för att alla ska vara nöjda, säger Jörgen Danielsson. På grund av de förutsättningar som finns så kan man inte gräva bort den förorenade jorden för då skulle byggnaden rasa, säger Lasse Skans på Kommunfastigheter och som är projektledare för arbetet kring den blivande skolan. - Vi ska nu sanera marken på plats, men det ska inte vara några problem, säger Lasse Skans.