Svenska handelsflottan växer

1:59 min

Den positiva trenden med rederier som väljer att flagga hem sina fartyg håller i sig. Svensk Sjöfart hoppas snart kunna passera milstolpen 100 svenskflaggade fartyg.

– För några år sedan när vi var på nedåtgående så var 100 en skräckgräns. Vi bröt tyvärr den på nedåtgående men nu när vi är på väg att bryta den på uppåtgående trend är det mycket roligare, säger Rikard Engström, vd på redarföreningen Svensk Sjöfart.

Den svenskflaggade flottan har mer än halverats sedan den stora utflaggningen startade. 2009 fick 217 fartyg svenskt sjöfartsstöd. 2018 är det knappt 90 men siffran är på uppåtgående. Svenska skatter och bristande stöd till sjöfarten har angetts som ett skäl till den stora utflaggningen. 
 
– I dag har vi ett annat läge, där vi ser att fackförbund och myndigheter har jobbat för att få till förändringar i vår vardag som gör att vi får reducerade kostnader, säger Jonas Backman, vd och delägare Sirius Shipping på Donsö.

Sirius Shipping ligger på Donsö i Göteborgs södra skärgård och har efter 10 år i Danmark under hösten flaggat hem alla sina fartyg. Totalt 14 båtar. Tonnageskatten som infördes 2017 är ett skäl till den ökade optimismen. Skatten bestäms schablonmässigt utifrån fartygets storlek och gör det enklare för rederierna att förutse kostnaderna.

När handelsflottan växer får Sverige en starkare röst internationellt i diskussioner om miljöfrågor och arbetsvillkor.
 
– Ju fler fartyg som kommer till Sverige ju bättre blir sjöfarten överlag, säger Kenny Reinhold, ordförande i Seko Sjöfolk.