Miljö

Hårdare krav på energisnåla hus vid årsskiftet

2:56 min

Nya byggregler som införs vid årsskiftet ställer hårdare krav på energisnåla hus. Målet är en energiförbrukning nära noll.

Striktare energidirektiv inom EU för byggnaders energibehov har gjort att Boverket har tagit fram en "nära-nollenergilagstiftning" som träder i kraft vid nyår.

Det handlar om att bygga mycket välisolerat och energismart, dessutom vill man styra över till mer förnybara energikällor.

Ett första steg är att alla offentliga byggander ska omfattas av de hårdare reglerna, men år 2020 gäller reglerna även alla typer av byggnader och bostäder inom hela EU.

Men vad innebär det när reglerna om två år även kommer att gälla nybyggnation av privata enfamiljshus. Energibehoven ser ju rätt olika ut i till exempel Kiruna och Malmö.

– Husen kan vara likadana oavsett om de finns i Skåne eller Kiruna. Då det är kallare i norr så räknas det in i kalkylerna att byggnader där kräver mer energi så det blir ingen skillnad för fastighetsägaren att bygga, säger Hans-Olof Karlsson Hjort, civilingenjör i byggnadsteknik vid Boverket.

Så kallade passivhus är inget nytt, det vill säga att ett hus ska kunna klara sin uppvärmning med spill från elektrisk utrustning som tas till vara med avancerade ventilationssystem. Det nya är nu att det blir ett lagbaserat krav på en minimering.

Kostnader är alltid en fråga när det räknas på ett nybygge och mer isolerade hus och effektivare ventilation kostar ju pengar.

– De ökade byggkostnaderna ska betalas genom lägre driftkostnader under husets livstid, säger Hans-Olof Hjort.

EU:s och Sveriges vilja med att genomföra de skärpta reglerna är att minska miljöbelastningen genom att använda mer förnyelsebar energi och minimera beroendet av fossila bränslen.