Många vill ha rådgivning om klimakteriet

1:42 min

Efterfrågan ökar på klimakterierådgivning i vården. Men det är få vårdcentraler som erbjuder det.

– Detta är en grupp kvinnor som är eftersatta inom vården. De som kommer hit känner en stor lättnad att få förståelse om vad som händer i kroppen och att man inte är ensam om sina bekymmer, säger Kristina Wahlstedt som är utbildad klimakterierådgivare på en mottagning i Lund, där man också arrangerar klimakteriesamtal med ett 15-tal kvinnor i taget.

 Är det stor efterfrågan på kunskap?

– Det har ökat kraftigt de senaste åren och nu i höst speciellt, när det varit så uppmärksammat i media.
 
Det finns färre än 100 utbildade klimakterierådgivare i Sverige. Pernilla Ny är kursansvarig och barnmorska på högskolan i Kristianstad, som är ensam om den kursen. 

– Man har ju rätt att när man kommer till en vårdcentral få den bästa möjliga vården som finns förstås, och alla mottagningar har inte klimakterierådgivning i dag, säger hon. 

Många som behöver det får inte den här rådgivningen?

– Nej, det skulle man kunna säga. För det är också en jättebrist; det är brist på barnmorskor och också på gynekologer, det vill säga de som tar hand om kvinnors hälsa. Det är en stor brist, säger Pernilla Ny.

Kan uppmärksamheten kring klimakteriet just nu bidra till att fler får upp ögonen för att det här behovet finns?

 – Det tror jag absolut, för vågar man prata om något, så finns det. Bara det att vi uppmärksammar bristen gör att kvinnor förstår, att det här är något som jag skulle kunna efterfråga, säger Pernilla Ny.  

Än så länge är det alltså få vårdcentraler i Sverige som erbjuder klimakterierådgivning. En av dem är Admira i Lund, som drivs av fyra barnmorskor och specialiserar sig på kvinnohälsa. 

Kristina Wahlstedt är utbildad klimakterierådgivare där, hon säger att de vanligaste frågorna gäller värmevallningar och humörförändringar, och att boten är hormonbehandling eller till exempel motion, yoga och akupunktur, samt att stressa mindre.

– Kvinnor kallas ju vart tredje år till cellprov, och i samband med det besöket kom ju många av de här frågorna, men det här besöket är väldigt kort, så det fanns sällan tid att fördjupa sig i det. Kvinnor försöker ju i olika sammanhang, till exempel när de träffar barnmorska eller gynekolog, att ställa de här frågorna, säger hon.