Lördag 15 december 2018

Honungen är en bisak, det viktiga är sammanhangen

3:46 min

Det är bara på ytan som det handlar om att hålla tambin och framställa honung, menar Mats Ottosson som läst Meningen med bin av Göran Bergengren. I långt högre grad handlar det om de sammanhang som Bergengren (och bina) delar med allt levande i grannskapet. Närheten väcker smärta - över att sällskapet tunnas ut - men också förankring och lycka. Med Bergengrens ord: "Ingen, absolut ingen, är ensam."