Östersjön

Fredningsområden för gäddan dröjer

2:00 min

Det behövs mer arbete för att få till fredningsområden för gäddan efter Ostkusten där det blir fiskeförbud under leken.

Nu siktar länsstyrelsen i Östergötland och tre andra länsstyrelser samt Havs- och vattenmyndigheten på att införa fredningsområden 2020.

– Planen är densamma, men projektet har skjutits ett år på framtiden. Vi flaggade ju lite för det innan att vi kanske inte skulle hinna få till alla områden och provfiska dem så att det var klart till 2019. Nu kommer det bli till 2020 istället, säger Jörgen Dahlin som är länsfiskekonsulent på länsstyrelsen i Östergötland.

Sedan 90-talet har antalet gäddor minskat kraftigt längs Ostkusten. Därför planerar länsstyrelserna i Östergötland, Sörmland, Stockholm och Uppsala att införa nya fredningsområden där gäddan skyddas under leken. Stockholms län har sedan tidigare fredningsområden, och där har erfarenheterna varit positiva.

Det var först tänkt att man skulle vara klara med förarbetet nu i december, och det fanns tankar om att inför fredningsområden under våren. Men eftersom provfiske och arbete med att förankra fredningsområdena med markägare återstår kommer man inte bli klara förrän i september nästa år. Det betyder att de nya fredningsområdena kan bli klara våren 2020. I Östergötland är nu 15 fredningsområden aktuella.

 – Förhoppningen är att bestånden ska bli större i de här områdena. Märker vi då att det verkligen funkar så kan man hoppas på att det blir en spridning till närliggande områden också, säger Jörgen Dahlin.