"Kvinnors rätt till information om abort inskränks"

2:23 min

I Tyskland pågår en politisk strid om reklam kontra information om abort. En kompromiss som slöts mellan koalitionspartierna i veckan skulle överbrygga motsättningarna om en kontroversiell lag från 30-talet. Men istället har konflikten fått nytt bränsle och för läkare råder fortsatt osäkerhet.

– Grundproblemet kvarstår, att kvinnors rätt till information om abort inskränks och att läkare som informerar om att de utför aborter också framöver riskerar att bestraffas. Det säger en av de berörda läkarna, Nora Szasz. Hon väntar på rättegång i januari för att hennes klinik på sin hemsida har listat abort som ett av ingreppen som utförs där.

Enligt en lag, som kom till under nazi-regimen, är den informationen att betrakta som reklam och därför förbjuden. Lagen var länge bortglömd tills abortmotståndare uppmärksammade den och systematiskt började söka igenom läkarmottagningars hemsidor och anmäla dem som angav att de utför aborter.

Rättsprocessen mot en läkare, som nu är dömd att betala motsvarande 60 000 kronor, satte igång en livlig debatt. En politisk majoritet vill avskaffa den numer ökända paragraf 219a, däribland också socialdemokraterna.

Men när SPD gick in i en ny koalition med kristdemokraterna, som vill behålla lagen, tonade de ned sitt motstånd, för att undvika en konflikt i den redan bräckliga koalitionen. I det djupt splittrade SPD underblåste det däremot det interna missnöjet med ännu en period i stor koalition under Angela Merkels ledning.

Den kompromiss som koalitionsparterna presenterade i veckan har mött hård kritik för att den omstridda lagen i praktiken lämnas orörd.

– Att riskera två års fängelse för en bisats på hemsidan känns väl hårt, säger läkaren Nora Szasz.

I likhet med många andra hade hon hoppats att den föråldrade lagen skulle avskaffas eller att det åtminstone skulle bli möjligt för läkare att informera utan att bestraffas.

Istället för att stilla debatten har den fått ny fart inför en slutlig översyn nästa år av det så kallade reklamförbudet. Frågan är kontroversiell i Tyskland där aborter är olagliga men straffria så länge vissa förutsättningar är uppfyllda. Men det ökade trycket från abortmotståndare har lett till att många läkare har slutat att utföra aborter.