Lövin: Stor framgång för världssamfundet

1:39 min

Sent igår kväll avslutades FN:s stora klimatmötet i Katowice i Polen. De deltagande länderna enades till sist om ett 150 sidor långt regelverk om hur klimatmålen i Parisavtalet i praktiken ska uppnås.

Klimatminister Isabella Lövin:

– Alltså det vi har klubbat ikväll är ju reglerna för hur man rapporterar. Det är otroligt viktigt, det är helt grundläggande. För om man inte har samma rapporteringsregler så är det väldigt lätt för länderna att fuska och hitta kryphål. Det är ju det som har varit det stora arbetet under tre års tid. Väldigt tekniskt, väldigt komplicerat, väldigt mycket förhandlingar. Där har vi ändå lyckats med det och det tycker jag är en stor framgång för världssamfundet, säger hon. 

Även klimatforskare Mattias Fridahl från Linköpings universitet tycker att mötet nått långt:

– Att man har kunnat komma fram till ett beslut överhuvudtaget, det får ändå anses vara en framgång för den här processen. Förutsättningarna för att ta det här beslutet var väldigt, väldigt dåliga inför Katowice. Så man har jobbat stenhårt i två veckor nu för att komma så här långt.

Men Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen menar att mycket arbete återstår.

– Det verkar ju som om vissa delar som handlar om hur rapporteringen det ska gå till, där har man kommit ganska långt. Men det saknas ju väldigt mycket och det är väldigt svaga skrivningar här och var.