Byggnaders utseende kan hindra självmord hos unga

1:31 min

Den fysiska miljön kan spela stor roll för om unga begår självmord, enligt en doktorsavhandling från Chalmers.

Det skiljer sig mycket mellan hur unga planerar och agerar vid självmord i jämförelse med vuxna.

Sissela Bremmers är volontärsamordnare på suicidezero i Göteborg och tycker att det pratas för lite om miljön.

– Den är bortprioriterad. Det har skett en viss förbättring eftersom det har byggts staket vid broar, med mera, men över lag finns det mycket kvar att göra.

För unga som mår dåligt kan valet mellan liv och död ske snabbt. Hittar personen ingen farlig och lättillgänglig plats utomhus minskar dock risken för att han eller hon ska lyckas med sina självmordsplaner.

Självmord sker ofta på platser man passerar varje dag. Därför behöver vi bygga bort riskerna i våra vardagliga miljöer.

Charlotta Tornelius är doktor i arkitektur på Chalmers och har skrivit en avhandling om detta.

– Man kan göra mycket genom att förändra den fysiska miljön, säger hon. När man bygger nytt behöver detta tänk vara med redan från början.