Fjärrundervisning ska öka i Sverige

2:44 min

Så kallad fjärrundervisning borde ökas och utvecklas i de svenska skolorna. Det anser Skolverket i en rapport som man publicerade tidigare i höst. I Sverige har fjärrundervisning hittills tillämpats i begränsad utsträckning. I Finland däremot är metoden mycket vanligare.

Så kallad fjärrundervisning har varit tillåten i Sverige i grundskolan och i gymnasiet sedan år 2015. Med fjärrundervisning avses lärarledd undervisning i realtid via videolänk. I Sverige har metoden huvudsakligen använts vid modersmålsundervisning när det inte funnits andra alternativ att ge eleverna lärarledd undervisning.

Fjärrundervisning populärt i Finland

I Finland däremot har fjärrundervisning förekommit i grundskolan i nästan tjugo år. Skollagen där reglerar inte heller när och hur fjärrundervisning får användas i grundskolan. Metoden finns också att välja inom lärarutbildningen i Finland.

För att fjärrundervisningen ska fungera behövs en större insats av läraren.

 I Sverige har metoden inte fått samma genomslag i skolundervisningen som i Finland. Jörgen From som är docent vid den pedagogiska institutionen vid Umeå Universitet ser orsaker till det.

– För det första är det ett ganska nytt fenomen och för det andra är det inget storstadsfenomen. Därför har fjärrundervisningen inte varit inne, om jag säger så, förklarar Jörgen From.

Erfarenheterna från Finland visar att metoden kräver speciella pedagogiska färdigheter av läraren för att metoden ska bli framgångsrik. Aleksi Lahti, doktorstuderande vid Åbo universitet berättar.

– För att fjärrundervisningen ska fungera behövs en större insats av läraren, fungerande tekniska verktyg och att läraren har fått utbildning i hur fjärrundervisning ska ges, konstaterar Aleksi Lahti.

I Sverige planeras nu antal projekt runt om i landet för att ge blivande lärare verktyg att kunna använda metoden.

Flera projekt inleds i Sverige

Också Skolverket kommer nästa år att arrangera olika kurser och webbseminarier i ämnet. Även vid Umeåuniversitet kommer man att ordna en sommarkurs om fjärrundervisning. Tidpunkten är vald så att också yrkesverksamma lärare kan delta. Docent Jörgen From vid Umeå Universitet-

– Det finns ett väldigt stort intresse och ett stort behov inte minst bland lärarkåren, säger Jörgen From.