Frågan om EU-utträde splittrar V

2:58 min

Partiledaren Jonas Sjöstedt har fått intern kritik för att han öppet driver linjen om att partiet ska lägga kravet på ett utträde åt sidan, erfar Ekot.

Enligt Vänsterpartiets partiprogram uppfyller EU inte minimikraven på ett demokratiskt statsskick eller samarbete – och partiet verkar för att Sverige ska lämna unionen.

Men det är inte aktuellt att driva frågan om ett EU-utträde nu, står det i partistyrelsens förslag till plattform inför valet till Europaparlamentet i maj.

Att ledningen på det här sättet markerar att kravet att gå ur unionen ska läggas åt sidan har väckt starka reaktioner i delar av partiet, uppger Ekots källor. "Det är många som blivit upprörda", säger en vänsterpartist. Även i partistyrelsen finns det flera ledamöter som tycker att det är fel att den här meningen finns med i valplattformen. Det är "medlemmarna som genom demokratisk debatt på kongressen ytterst bestämmer partiets politik", skriver de i en reservation.

Vad det ska stå i plattformen avgörs av ombuden på Vänsterpartiets valkonferens i februari, och där kan debatten – som det ser ut nu – bli het.

Partiledaren Jonas Sjöstedt har själv öppet argumenterat för att Vänsterpartiet - inför EU-valet - bör lägga utträdeskravet åt sidan - och i stället försöka förändra EU till något bättre. Men vid det senaste partistyrelsesammanträdet fick hans agerande kritik, uppger Ekots källor. Det hör inte till vanligheterna att partiledarens strategi ifrågasätts på det här viset.
 
Invändningarna handlar om att Vänsterpartiets kongress - som är det högsta beslutande organet - har bestämt att partiet ska driva kravet att Sverige ska lämna EU - och att partiledaren inte bör inte driva en egen linje. 
 
Jonas Sjöstedt tycker att det är bra att ge väljarna besked om att man inte tänker lyfta den här frågan i valet till EU-parlamentet:
 
- Det här inte något nytt, Vänsterpartiet har inte drivit kravet på EU-utträde på många år.

När det gäller den interna kritiken anser Jonas Sjöstedt att han – som partiordförande – har ett ansvar att utveckla Vänsterpartiets politik.

- Sedan är det partiets medlemmar, valkonferens och kongress, som beslutar om hur det blir, men jag har en uppgift att driva på debatten, och lägga förslag, och jag tycker att jag har tagit den.

Vad tycker du om att partimedlemmar har invändningar mot det?

- Jag tycker att det är bra att människor säger vad de tycker, jag vill ju ha en debatt.