Förändrade regler för spräckare får kritik

1:33 min

Arbetsmiljöverket planerar nya föreskrifter för så kallade spräckarbetare, som gör en lättare typ av sprängning. Men företagare och organisationen Företagarna är kritiska – det kan slå fel hävdar de.

– Träder det här i kraft så är det en katastrof för branschen. Många av våra beställare som ringer med kort varsel och som har mindre mängd sten kommer att få stillestånd på arbetsplatserna. Det blir ju kostnadsmässigt en stor kostnad för de större beställarna, säger Johan som driver företag i Mellansverige och som inte vill uppge sitt efternamn.

Och för er småföretag?

– Det innebär ju att vi inte kan bedriva verksamheten längre utan att vi får lägga ner.

Enligt Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter som väntas träda i kraft inom kort så ska bland annat spräckare nu gå samma utbildning som sprängarna som är 200 dagar lång istället för en dags utbildning.

För de spräckare som har minst två års arbetslivserfarenhet får man fortsätta spräcka utanför tätbebyggd område men inte inom tätbebyggt område, där de flesta arbeten utförs idag.

Spräckning är en mildare typ av sprängning på berg och sten och utförs exempelvis när sten ska bli grus eller när man bygger hus ofta i tätbebyggda områden och när man dränerar runt fastigheterna.

Enligt branschorganisationen Företagarna kan det slå ut cirka 3 500 mindre företag och närmare 10 000 spräckarbetare som blir arbetslösa – då bland annat utbildningskostnaden bli för dyr för små företag.

– Konsekvenserna blir att deras arbetsuppgifter kommer att tas över en annan bransch som kommer att utföra deras arbetsuppgifter. Och det drabbar cirka 3 500 företag, säger Lise-Lotte Argulander, jurist hos organisationen Företagarna.

Det finns heller ingen ökad olycksstatistik inom spräckarbranschen, något som Arbetsmiljöverket använt som motiv, menar Företagarna. Spräckningsolyckorna är få jämfört med inrapporterade sprängningsolyckor – som är över 400 på tio år, menar organisationen som också kritiserar att man inte haft samråd med andra branscher innan.

– Det är nästintill förkastligt. De sitter inne med information och underlag och författar föreskrifter som de skickar ut till parterna när de är färdiga På så sätt kan de inte få in andra synpunkter och åsikter om hur själva föreskriften påverkar de andra branscherna, säger Lise-Lotte Argulander, jurist hos organisationen Företagarna.

Jens Åhman, enhetschef hos Arbetsmiljöverket, säger att man är medveten om situationen att det påverkar mindre företag. Arbetsmiljöverket behöver inte vänta på olyckor ska ske då riskerna finns, förklarar han. Säkerheten går först och Arbetsmiljöverket vill inte vill göra skillnad på spräckning och sprängning då det finns samma typ av olycksrisker.

– Det är ofta små företag som inte spränger hela tiden. Och vi menar att ska man hålla på med något så farligt som sprängarbete så behöver man både teoretisk kunskap och erfarenhet för att få leda ett sådant här arbete. Och det är den kompetensen som vi vill säkerställa att alla som håller på med sprängarbete, oavsett om man håller på med spräckning eller sprängning har, säger Jens Åhman.

Vad grundar ni det på?

– Vi har fått in anmälningar om allvarliga tillbud. Vi har fått signaler från våra inspektörer och myndigheter som Polisen och MSB om att det behövs en kompetenshöjning, främst inom stenspräckningsbranschen, säger Jens Åhman.

Företagaren Johan anser att spräckning med krut är en säker metod, då man använder en sådan liten krutmängd. Han har inte sett en enda olycka under de tio år han arbetat och är också kritisk Arbetsmiljöverkets underlag.

– Själva utredningen är nog inte korrekt utförd för man ser inte på det som olika fall, spräckning och sprängning. Man kan inte utföra större skada med spräckningsmetoderna som finns i dagsläget, säger Johan.

Johan tror också att det bli dyrare då köparen får välja sprängning istället och det kan öppna upp för svartarbete och att man tummar på säkerheten, säger han. 

– Det kommer bli så att gemene man eller privatperson inte har råd. Då kommer det bli helgjobb eller svartjobb och där brister det oftast i säkerheten, säger han.