Rekordmånga anmälningar mot falska examensbevis

3:08 min

Antalet polisanmälningar mot personer med förfalskade utbildningsdokument har ökat kraftigt de senaste åren. På det så kallade Dark web hittar Ekot flera återförsäljare av förfalskade utbildningsdokument.

Det handlar, bland annat, om intyg från utländska bluffuniversitet och fejkade examensbevis, för att med dem kunna söka jobb och utbildning i Sverige.

Antalet polisanmälningar som Universitets- och högskolerådet, UHR, gjort vid upptäckta förfalskningar har ökat år för år. Förra året anmäldes rekordmånga ärenden, 83 stycken. För fem år sedan låg siffran på 13 polisanmälda ärenden.

Cecilia Ulfsdotter är enhetschef på Universitets- och högskolerådet, som granskar utbildningsdokument.

– Vi har sett en stadig ökning. Dels hänger det ihop med att aktörerna som säljer falska handlingar har en bra plattform att marknadsföra sig på genom internet och i sociala medier. På så sätt når de väldigt många. Sedan tror vi också att ökningen beror på att vi allt eftersom blivit bättre på att upptäcka förfalskningarna, säger Cecilia Ulfsdotter.

När det handlar om utländska handlingar kan man få hjälp av UHR:s utredare som granskar dokumentens äkthet. Om misstankar uppstår kan UHR kontakta det påstådda lärosätet i utlandet för att kontrollera saken med dem.

Om svaret blir att de inte utfärdat handlingen så polisanmäler UHR ärendet. Något som alltså sker allt oftare, och flera anmälningar har enligt UHR lett till fällande domar.
 
Det handlar om dokument från dels helt påhittade bluffuniversitet, och dels falska kopior av riktiga utbildningsdokument.

Det är inget krav på exempelvis arbetsgivare att låta UHR granska en kandidats dokument, men många väljer att använda möjligheten.
Bara förra året fick myndigheten in drygt 29 000 ärenden att titta närmare på.

Ekot lyckas på kort tid identifiera flera sajter som säljer fejkade utbildningsdokument på det så kallade Dark web, den del av internet som bara nås via speciella webbläsare och där man surfar mer anonymt.

En av sajterna säger sig erbjuda en falsk examen från "nästan vilket universitet som helst". Det kan kosta allt mellan 2000 och 100 000 kronor.

Enligt Cecilia Ulfsdotter är det av stor vikt att UHR upptäcker förfalskningarna.
 
– Det är jätteviktigt att upptäcka förfalskningar. Annars kan det ju faktiskt hända att arbetsgivare anställer personer som inte är kvalificerade för de uppgifter de anställs för.

– Det är ju heller inte moraliskt eller etiskt okej i vårt samhälle att ta sig fram på falska meriter. Det är ju faktiskt brottsligt, att åberopa falsk urkund som är den juridiska termen för det här.