Handbok ska hjälpa patienter i psykiatrin

2:46 min

Skåne är först i landet med att använda sig av en handbok enligt dansk modell för patienter inlagda i psykiatrin. Tanken är att ge patienterna verktyg för att ta hand om sitt mående.

– Vi har väldigt mycket fokus på det här med friskfaktorer – vem man är som person utöver sina diagnoser och sina läkemedel. Vi pratar mycket om drömmar och hopp som vi är övertygade om är viktiga, när man är i ett så svårt läge, säger Jessica Andersson, projektledare på NSPH Skåne, Nationell samverkan för psykisk hälsa, som tagit fram boken Återhämtningsguiden.

Boken ska delas ut till alla patienter som läggs in i psykiatrin i Skåne för att göra dem mer delaktiga i vården. I den står det bland annat om vilka rättigheter man har i vården och hur man kan jobba med sin psykiska hälsa, både under vårdtiden och efteråt.
 
– Till exempel har vi med hur man gör upp en trygghetsplan, hur det kan vara när livet blir jobbigt igen, och vilka strategier man själv kan använda för att må bättre, säger Jessica Andersson.

Idén till boken kommer ursprungligen från Danmark, och NSPH Skåne, som är ett nätverk av patientorganisationer inom psykiatriområdet, har fått finansiering av Allmänna arvsfonden. Runt 100 personer – patienter, personal och forskare – har varit inblandade i arbetet.

Hittills har boken testats på åtta avdelningar i Skåne, bland annat på en avdelning i Kristianstad. 
 
– Det blir större och bättre tydlighet för våra patienter varför man är inlagd och mindre missförstånd mellan personal och patienter, säger enhetschefen Kicki Jältborn.
 
– Vi har kanske jobbat på det viset tidigare, men nu har vi det som ett konkret material och då känns det lättare och tryggare, säger skötaren Gunilla Lundahl Fryklund.
 
Hon ger ett exempel ur boken, där patienten ska lista tre bra saker under dagen.
 
– Till exempel kan det vara att man tycker att maten är god, man har orkat stiga upp den dagen och duschat kanske. Det blir oftast en aha-upplevelse: "Är det det lilla som räknas som bra?" säger hon.

NSPH Skåne har nu tagit fram ytterligare en bok som riktar sig till personer som mår dåligt men som inte är inlagda i psykiatrin. Intresset för båda böckerna har varit stort, och flera andra landsting och regioner har hört av sig och vill börja jobba med återhämtningsguiden, enligt Jessica Andersson.
 
– Det är jättekul. Det har spritts otroligt mycket, säger hon.