Utredning: Styrkt att Frostenson läckt

1:28 min

Advokatbyrån som har gjort den kompletterande utredningen om sekretessbrott inom Svenska Akademien har kommit fram till att akademiledamoten Katarina Frostenson läckt information och på så vis skadat Akademien.

Det framkommer i den rapport som byrån lämnat till Akademien, och som TT tagit del av.

I utredningens analys och slutsats kan man läsa att det är "styrkt att Katarina Frostenson läckt information från Akademien om Nobelpristagare och inval" till den så kallade kulturprofilen, som hon har en nära koppling till, och att han "sedan lämnat information vidare på ett sätt som gynnat honom själv och skadat Akademien".

I sin avslutande rekommendation skriver advokatbyrån: "Vår uppfattning är därför att Katarina Frostenson omedelbart bör hörsamma Akademiens resolution och utträda frivilligt. Om så ej sker är enligt vår uppfattning Akademiens ledamöter enligt 48 § i Akademiens stadgar skyldiga att utesluta henne."

Kulturnytt har varit i kontakt med Eric M Runesson, juristen som väljs in i Svenska Akademien vid högtidssammankomsten den 20 december.

Vad tycker du om det här som skrivs i rapporten?

– Jag kan inte ha någon åsikt utan det här är en utredning som de har gjort som ligger på faktaplanet. Sedan kan man tycka att det är tråkigt. Det står ju i stadgarna att den som bryter mot sekretessplikten, och den har ju alltså funnits sedan 1786 så det är inga nymodigheter, den ”varde utesluten” står det. Så det är inte en bedömningsmarginal man har utan ska man tro stadgarna så ska man utesluta. Men nu ska Katarina Frostenson ha tillfälle att kommentera det här, det här är bara advokatbyråns slutsatser, säger han.

Nu är du med på riktigt från och med torsdag, vad tänker du göra framåt?

– Jag tänker arbeta för högsta möjliga transparensgrad. Jag hoppas att Akademien ska kunna öppna sig, redovisa vad man håller på med och delta i en diskussion med allmänheten om vad som är vettigt att göra och hur man bör bedriva sitt arbete, säger Eric M Runesson.

Sedan tidigare var det känt att utredningen innehåller vittnesmål av förre akademiledamoten Klas Östergren och dramaturgen Anna Kölén. Men i rapporten kan man också ta del av vittnesmål av Sara Danius och Peter Englund, som sedan i våras är passiva ledamöter av Akademien. Vittnar gör också flera anonyma personer.

Samtliga vittnen har, oberoende av varandra, berättat att Katarina Frostenson har "berättat om det mesta om sitt arbete i Akademien" för kulturprofilen, som under åren löpande därför har fått information om blivande Nobelpristagare, kommande inval av ledamöter samt annan sekretessbelagd information om Akademien.

De intervjuade akademiledamöter har förnekat att de skulle ha lämnat sekretessbelagda uppgifter till kulturprofilen. Katarina Frostenson däremot har inte låtit sig intervjuas och har heller inte "önskat lämna några detaljerade förklaringar".