Flera varsel i Ljungaverk

Sex anställda på företaget Pro Link i Ljungaverk varslades idag. Varslet är en direkt följd av att Dyno Nobel beslutat sig för att lägga ner sin fabrik i Ljungaverk. Pro Link är en av underleverantörerna till Dyno Nobel.