Striden om Seminarieparken

Nytt förslag för bostäder i Seminarieparken i Uppsala

2:09 min

Det har varit stora protester mot bostadsbyggande i Seminarieparken i Uppsala. Planerna har också stoppats av domstol. Men nu finns ett nytt byggförslag.

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala tar under onsdagen beslut om att gå ut med en ny detaljplan för bostadsbyggande i Seminarieparken, på samråd, alltså att Uppsalaborna får tycka till om den innan ett beslut tas.

Bostäderna placeras nu vid fotbollsplanen. Det är i en annan del av kvarteret jämfört med den plan som Mark- och miljööverdomstolen stoppade år 2014.