Krav på behovsprövat barnbidrag

2:26 min

Frågan om att förändra barnbidragets utformning lyfts nu av politiker från flera riksdagspartier.

Liberalernas riksdagsledamot Joar Forssell, som också är ordförande i ungdomsförbundet, tycker inte att barnbidraget, som i dag, ska betalas ut till alla familjer, utan vara behovsprövat.

– Problemet är helt enkelt att folk som inte behöver bidrag får bidrag. Jag tycker att vi ska ha generösa bidrag till dem som faktiskt behöver det, men inte sprätta pengar hej vilt omkring oss, säger Joar Forssell.
 
Barnbidraget, som i dag är 1 250 kronor i månaden per barn, betalas automatiskt ut till alla föräldrar med barn under 16 år. De som har två barn eller fler får också så kallat flerbarnstillägg.

Tanken är att det allmänna barnbidraget, som infördes 1948, ska bidra till en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer.

Genom åren har det då och då blossat upp en politisk debatt om hur bidraget är utformat. Och nu vill alltså riksdagsledamöter från flera partier att det ska göras om. Magnus Ek, ordförande i Centerpartiets ungdomsförbund, tycker att det är fel att barnbidraget betalas ut till alla, oavsett föräldrarnas inkomst. Han föreslår i en motion att en behovsprövning ska utredas.

– Jag tror att det är en dålig idé att ha väldigt generella bidrag, som går även till folk som kanske inte har behov av dem, samtidigt som vi har ett behov av att prioritera statens resurser och se till att välfärden fungerar för alla människor i hela landet.

Även riksdagsledamoten Joar Forssell, som är ordförande för Liberalernas ungdomsförbund, driver alltså på för att barnbidraget ska behovsprövas.

I dag har svenska barnfamiljer en bra ekonomisk levnadsstandard, och skattepengarna ska användas där de gör mest nytta, anser han.

– När man ger pengar till folk som inte behöver det, då vet vi att man lägger det på hög, sparar till en insats, man ökar klyftorna i stället för att faktiskt göra något för att se till att alla barn får ungefär likvärdiga chanser i början på livet.

Än så länge har Joar Forssell inte sitt parti med sig.

– Jag har stora förhoppningar på att få att partiet i den riktningen.

Moderaternas riksdagsledamot Jan Ericson förslår i en motion att möjligheten att begränsa barnbidraget ska ses över.

"Den som skaffar många barn bör själv se till att ha ekonomiskt utrymme för att försörja sin familj", skriver han.

- Om man har väldigt många barn, så får man väldigt stora summor och vi har också flerbarnstillägg redan från andra barnet.

Men Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt tycker att det är en dålig idé att behovspröva barnbidraget.

– Börjar man rulla tillbaka barnbidraget för några, du rullar man snart tillbaka det för fler och då blir det en sorts allmosa, säger Jonas Sjöstedt.