Frostenson beredd att förhandla om utträde ur Akademien

1:13 min

Katarina Frostenson öppnar för att inleda förhandlingar om sitt utträde ur Svenska Akademien, rapporterar DN.

Frostenson ska återkomma med ett mer genomarbetat förslag den 28 december, bland annat med krav om kompensation för att lämna Akademien frivilligt.

DN har tagit del av en skrivelse från Frostensons advokat där det uppges att hon öppnat för att inleda förhandlingar om att lämna Svenska Akademien – men vägrar att gå med på att hon brutit mot stadgarna. 

Frostensons advokats uppger att om Akademien fortsätter att driva uteslutningsärendet är förhandlingarna om förlikning över. Advokaten anklagar nu också institutionen för kränka hennes mänskliga rättigheter och bryta mot Europakonventionen, eftersom hon har rätt till en offentlig, muntlig förhandling. Hon har också rätt till en prövning inför en opartisk domstol som upprättats enligt lag.

Ett krav från Frostensons sida är att hon ska kunna ta del av allt material från de utredningarna som Svenska Akademiens advokatbyrå har gjort. Detta har dock inte hörsammats. I den utredning som offentliggjordes under tisdagen framhåller advokatbyrån att de inte vill offentliggöra den första utredningen eftersom Ekobrottsmyndigheten driver en förundersökning mot kulturprofilens klubb Forum. Åklagarens önskan är att dessa delar av rapporten inte ska lämnat ut.