Mattias Berg om advokatutredningen: Alla vittnen ger ungefär samma bild

2:35 min

Kulturredaktionens Mattias Berg, som kontinuerligt har följt krisen i Akademien, kommenterar advokatbyråns rapport.

Under tisdagen offentliggjordes advokatutredning angående sekretessbrott i Svenska Akademien. Mattias Berg har läst igenom den.

– För det första känns utredningen väldigt underbyggd. Att man ingående citerar sju vittnen, varav tre är akademiledamöter: Klas Östergren, Sara Danius och Peter Englund. Dessutom finns dramaturgen Anna Kölén och tre vittnen som vill vara anonyma för att de är rädda för konsekvenserna för sina egna karriärer i kulturvärlden, säger Mattias Berg och fortsätter:

– Alla vittnena ger ungefär samma bild av att Jean-Claude Arnault har läckt uppgifter till dem om Nobelpristagare, liksom om inval av nya ledamöter - och att han ofta sägs ha använt ett slags ”vi” när han talat om ledamoten Katarina Frostenson och honom själv vad gäller arbetet i Akademien.

Vad tänker du då om advokatbyråns slutsats: att Katarina Frostenson alltså måste avgå frivilligt – eller uteslutas?

– Ja, att den känns ganska följdriktig, givet materialet som presenteras. Det var ju också samma advokatbyrå som gjorde den första utredningen kring de här frågorna i våras – och de menar sig ha kommit fram till samma resultat då som nu, även om man grävt djupare den här gången.
Advokatbyrån menar ju också att det här stadgebrottet, som man kallar det, har vållat Akademien stor skada – och att det till och med kan vara skadeståndsgrundande, säger Mattias Berg.

Vad är det då för stadgebrott man talar om här?

– Det är ett brott mot paragraf 48 i stadgarna från 1786 – som också var en av de paragrafer som ägnades mest text när stadgarna fick nya kommentarer tidigare i höst. Bland annat står det nu uttryckligen i kommentaren att: "En ledamots ledsagare och övriga närstående är att betrakta som utomstående". Vilket ju på många sätt kan bädda för ställningstagandet att det är ett brott mot stadgarna att berätta om till exempel Nobelpristagare även för sin make eller maka.

Så vad kommer att hända nu?

– Vi ska ju inte glömma att det här endast är en rekommendation från advokatbyråns sida. Det avgörande blir ju: Vad gör Akademien? Och, förstås, vad säger Frostenson?