Fler sexåringar drabbas av hål i tänderna

2:22 min

I tandvården i Skåne sövs tio barn i veckan i tandvården – barnen har så många hål i tänderna att det inte går att behandla dem annars.

Det här kan vara en bild som gäller för hela landet, menar Hans Göransson, ordförande för Sveriges tandläkarförbund.

– Jag tror att Skåne är ganska representativt. Det finns lokala varianter, men i stort sett ser det nog ut såhär.

Mer än hälften av barnen i Skåne som får narkos när de ska behandlas är under sju år, och den här typen av skador får stora konsekvenser för de som drabbas.

– Ofta är det väldigt omfattande behandlingar som behöver göras så de blir ofta ganska handikappade efteråt. Då är det inte narkosen, utan sjukdomen i sig som lett fram till sjukdomen.

När det gäller tandhälsa hos barn står sig Sverige bra i internationella jämförelser. Men sedan något år tillbaka har trenden vänt här, och karies ökar nu bland sexåringar i Sverige. Och bland de 30 procent av alla barn som har sämst tandhälsa blir tandhälsan också ännu sämre, enligt siffror från Socialstyrelsen.

– Man får titta från olika vinklar, varför söker patienternas föräldrar inte vård. Där är det säkert rädsla, och i viss mån kan jag tänka mig kulturella förhållanden som spelar roll.

De barn som drabbas värst är de som lever i familjer som är socialt utsatta. Barn mellan tre och sex år i familjer med sämre ekonomi har fyra gånger så stor risk för kariesskador, än barn som växer upp i familjer med bättre levnadsvillkor, enligt en avhandling från Sahlgrenska akademin som publicerades i våras.

Det grundläggande är att förebygga, menar Hans Göransson, förbundsordförande på Sveriges tandläkarförbund.

– Det handlar dels om att förebygga sjukdomen, goda kostvanor och att  förebygga rädsla. Att man ser till att tandvården har möjlighet att ta sig tid att göra en bra inskolning.