Mittuniversitetet

Ansvarsnämnden om Miun-professorn: Finns inte skäl nog för avsked

1:08 min

Statens ansvarsnämnd anser inte att det finns skäl nog att avskeda den professor på Mittuniversitet som varit avstängd från sitt arbete sedan september i år.

Som P4 Jämtland berättat tidigare har professorn haft konflikter med studenter och rektorer på skolan.

Professorn ska bland annat ha uttryckt dödshot mot rektorn och pro-rektorn på skolan.

Enligt ansvarsnämnden når det som står i anmälan om kränkande särbehandling och brister i handledarskapet inte upp till gränsen för ett avskedande.

Ansvarsnämnden lämnar därmed ärendet och det är nu upp till universitetet att besluta hur de ska gå vidare.