Oro inför nya assistans-förslaget

2:49 min

Den tionde januari kommer utredningen som sett över den statliga personliga assistansen.

Fler förslag har redan läckt och fått hård kritik ifrån funktionshinderrörelsen.

En av dem som är orolig för att utredningen kommer göra det svårare att få statlig assistans är 29-åriga Johanna Gustafsson som lever med en CP-skada.

– Det är leva eller dö. Ska jag få leva som alla andra? Har jag något människovärde?

Hur kan en utredning spela så stor roll?
– Jo, när jag går och röstar så står mycket på spel. Det handlar inte om några 100 kronor hit eller dit. Det handlar om att jag måste få vara en funktionell människa och inte ett paket som någon ska ta om hand, säger Johanna Gustafsson.
 
Utredningen som ser över den statliga personliga assistansen och LSS ska lämnas till regeringen den 10 januari. Oron för vad utredningen ska förslå bottnar i den rödgröna regeringens uttalade sparkrav både i de första direktiven till utredningen och i styrningen av Försäkringskassan som bedömer människors behov av hjälp.

Kostnaderna för assistansen har också minskat med 4, 5 miljarder på bara tre år, och beräknas hamna på drygt 25 miljarder 2018.

Efter hård politisk strid tog regeringen i våras bort kraven på besparingar i utredningsdirektiven, men statsvetaren Niklas Altermark vid Lunds universitet som följt funktionshinderpolitiken de senaste åren, är kritisk till att det är sådant fokus på besparingar, som han ser som en trend runtom i Europa.

– Historiskt sett har man sett den här gruppen som en samhällsbörda, sedan tror jag också att det finns en föreställning om att det här är en grupp som det går att spara pengar på, eftersom de inte kan göra något motstånd. 
 
Trots att utredningen om assistansen kommer först 10 januari har flera förslag läckt ut. Bland annat handlar det om att personer under 16 år inte längre ska ha rätt till statlig assistans och att införa en schablon på 15 timmars assistans per vecka för aktiviteter som att handla, träna och utöva fritidsintressen, alltså behov utöver grundläggande behov som att äta och gå på toa.

Utredaren Gunilla Malmborg, har avböjt intervju innan utredningen presenteras, men 29-åriga Johanna Gustafsson, som lever med en CP-skada, tror att den sådan schablon skulle förändra hennes liv totalt.

– Det är ett liv på paus. Det är ju ingen som svälter dig. Men du lever ju inget liv. Jag kan ju inte gå ut om det är fint väder, jag kan inte skriva ihop en projektansökan till jobbet, jag kan inte ens flytta på den här kudden, det vore bra.