Fisket i Luleälven ska bli bättre – radiosändarmärkta harrar ska visa vägen

2:04 min

Det kommer att satsas stort på fiskförbättrande åtgärder i de reglerade vattendragen kommande år. Bland annat ska radiosändarmärkta harrar ge svar på vilka åtgärder som behövs.

– Det är en del av ett pågående forsknings- och utvecklingsprojekt där vi ser var harren leker i Luleälven. Vi har sett att det är bra med harr på vissa älvsträckor medan vissa är dåliga. Det är älvssträckor med samma typ av reglering och vi blev fundersamma varför det är så, säger Henrik Viklands är miljösamordnare på Vattenfall vattenkraft.

Bland annat har länsstyrelsens elfiskebåt används för att kartlägga tillgången på fisk i magasinen. Det har visat sig att ibland annat Letsimagasinet så är lite harr. Medan Porsi har höga tätheter av storvuxen harr.

Med hjälp av sändarmärkta hoppas nu Vattenfall på få svar varför Porsi är så bra och överföra det till dom sämre magasinen.

– Exakt så. Vi vill lära oss mer om var harren leker och vad den har för krav på livsmiljön och födotillgång. Med den kunskapen kan vi återskapa det i Letsimagasinet, säger Henrik Viklands.