Privatdetektiv hjälper CSN få tillbaka studielån

2:29 min

Centrala studiestödsnämnden, CSN, har börjat ta hjälp av en privatdetektiv i USA för att leta upp svenska låntagare som inte betalat tillbaka sina studielån.

Bara i USA rör det sig om cirka 2 500 låntagare som sammanlagt är skyldiga Sverige närmare en miljard kronor. 
 
– Där har vi valt ut ett antal kunder med höga skulder där den här privatdetektiven i USA har tillgång till olika register och information som vi inte kan få fram. Uppgiften är helt enkelt att hjälpa oss få aktuella kontaktuppgifter, säger Magnus Berndtsson, avdelningschef på CSN.
 
De allra flesta som är skyldiga att betala tillbaka studielån till CSN bor i Sverige och de allra flesta betalar tillbaka. Men desto större problem är det att få tillbaka pengar från dem som bor utomlands, som i USA, där totalt 10 000 återbetalningsskyldiga bor.

Därför överlämnade CSN i somras en lista med personer som varit svårast att nå till en privatdetektiv i New York. Sedan dess har detektiven hittat uppgifter på nästan samtliga personer på listan, som adresser och telefonnummer, för att på så sätt få tillbaka pengarna.

Det finns även tankar på att framöver använda sig av fler detektiver i USA.

– Framför allt där det kan vara personer med stora skulder, där vi utifrån våra möjligheter inte har lyckats hitta kontaktuppgifter. Men först gör vi en seriös utvärdering för att avgöra hur effektiva är kostnaderna och vad effekten blir, säger Magnus Berndtsson.
 
Sedan något år tillbaka satsar CSN på just låntagare i utlandet, som i USA där man drivit domstolsprocesser mot enskilda som inte betalat tillbaka. En av domarna har blivit vägledande och lett till återbetalningsplaner i ett 50-tal fall.

Även där tror Magnus Berndtsson att CSN kan komma att driva på hårdare.

– De fallen där vi inte kan komma överens med låntagarna om en återbetalningsplan, då är det viktigt att vi visar att vi vill gå hela vägen. Så vi tror det kommer bli fler domstolsförhandlingar, men det är inte det som är vår huvudambition, det är det inte, säger han.

– Vi har ett av världens mest generösa studiestödssystem men det bygger ju på att en generation som har lånat pengar sedan betalar tillbaka så att nästa generation ska få den här möjligheten att studera, säger Magnus Berndtsson, avdelningschef på CSN.