Rovdjur

Renägare om skyddsjakt på järv: En droppe i havet

2:51 min

Fyra järvar ska få skjutas genom skyddsjakt inom de marker Tåssåsens sameby nyttjar för renbete. Det är för få, anser renägare.

Inventeringen av järv som gjordes under vårvintern 2018 visar att de senaste årens ökning av stammen fortsätter och det ska uppskattningsvis finnas 380 individer i hela länet.

Det område som nu fått klartecken för skyddsjakt finns inom Tåssåsens åretruntmarker och ligger grovt sett mellan Oviksfjällen och ner mot Sveg i Härjedalen; ett stort område där det enligt inventeringar kan finnas uppåt 100 järvar.

– Det är en droppe i havet och vi borde i alla fall få skjuta 12 stycken, säger Nils-Anders Jonsson, renägare i Tåssåsen sameby.

Beslutet att ge tillstånd att skjuta fyra järvar togs av Länsstyrelsen i Jämtland mot bakgrund av inventeringens resultat. Men på grund av sammanräkning med andra områden i landet som har betydligt färre järvar än Jämtland blir antalet inte mer än fyra här.

– Järven ligger i hela landet fortfarande under gränsen för gynnsam bevarandestatus och därför blir effekten så här. Men vi ser över systemet och det kan bli ett annat sätt att hantera antalet i framtiden, säger Niklas Rumm, rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen.

Är det inte lite trubbigt regelverk att slå ut det på hela landet?

– Det kan upplevas trubbigt och vi blir lite låsta i vår förvaltning, säger Niklas Rumm.

Skyddsjakten inleds första januari och får pågå till den sista januari.