EU överens om lastbilsutsläpp

1:59 min

EU-länderna har för första gången enats om mål för sänkta koldioxidutsläpp för lastbilar. Sverige hade velat se högre krav men miljöminister Karolina Skog ser det ändå som en seger.

– Länderna har nu kommit överens om att sätta mål för tunga fordon, det är första gången vi gör det, så det i sig är en seger. Men den stora kampen i dag har varit att göra målen bindande och det lyckades vi med, säger Karolina Skog.

Målen som ministrarna har enats om är att koldioxidutsläppen från lastbilar ska minska med 15 procent till år 2025 jämfört med 2019. Till 2030 ska utsläppen minska med 30 procent.

I förslaget som låg på bordet i morse var målet till 2030 bara vägledande. Men efter förhandlingar i dag enades alltså ministrarna om bindande mål, både för 2025 och 2030.

Karolina Skog är nöjd med det då det ger tydliga riktlinjer till industrin. Sverige och flera andra länder hade annars velat se större krav på utsläppsminskningar. Men Tyskland och de flesta länder i Östeuropa ville inte gå med på det.

På mötet drev Sverige och Finland också på för att få särskilda regler för riktigt tunga lastbilar, som är ungefär dubbelt så stora som vanliga lastbilar. Dessa kräver kraftigare motorer och orsakar därmed högre utsläpp, men de kan ändå ha positiv miljöpåverkan då det kan leda till färre antal transporter.

Trots stöd från flera länder gick den idén inte det igenom. Anledningen stavas Österrike. Landet är ordförandeland i EU och ledde därför dagens förhandlingar. Och Österrike ville inte ge särskilda regler för tunga lastbilar då man är rädd att det ska konkurrera med landets transporter som ofta går på räls.

– Vi tycker att ordförandeskapets egna syn på den här frågan präglat mer än vad som är lämpligt när man är ordförande. Vi kommer fortsätta driva frågan, säger Karolina Skog.

Sverige hoppas alltså ändå få till särskilda regler för tinga lastbilar i kromande förhandlingar med EU.parlamentet som är medlagstiftare.

Tanken är att EU:s lagstiftare ska enas om slutgiltiga mål innan EU-valet i maj nästa år.