Fängelsereform klubbad i USA

1:31 min

Den amerikanska kongressen har godkänt ett lagförslag som minskar strafflängderna i USA för ett antal narkotikabrott. Syftet är att minska antalet fängslade i USA.

 Den nya lagen minskar minimistraffet för en rad narkotikabrott och tar bort regeln om automatisk livstid för personer som döms för tredje gången för narkotikabrott.

Dessutom sänks straffet retroaktivt för personer som dömts till vad man i dag anser som oproportionerligt långa straff för crackförsäljning -
något som ofta gällt afroamerikanska drogförsäljare, medan kokainförsäljare, ofta vita kommit undan betydligt lindrigare.

Lagen har arbetats fram av en ovanligt bred koalition av politiker från båda partierna - påhejade av lobbygrupper med med så olika agendor som den amerikanska människorättsorganisationen American Civil Liberties Union och de oerhört rika bröderna Koch som regelbundet skänker pengar för att främja konservativ politik i USA.

Trots att president Donald Trump byggt mycket av sitt politiska varumärke kring hårda tag mot brottslighet så har den här lagen hans välsignelse och en av de ivrigaste påskyndarna är hans svärson Jared Kushner vars pappa suttit i fängelse för ekonomisk brottslighet.

Ett viktigt skäl till reformen är viljan att spara pengar. Sen 80-talet har antalet amerikaner i fängelse sjudubblats, något som utgör en tung belastning för statskassan. Men reformen syftar också till att förbättra förhållandena för interner som exempelvis från och med nu ska placeras i fängelser så nära sitt hem som möjligt.

Men det är långtifrån alla USA:s över två miljoner fängslade som berörs. lagen gäller bara för federala fängelser medan den stora massan sitter i delstatsfängelser. Lagens förespråkare hoppas att den ska bana väg för ny lagstiftning även på delstatsnivå.

President Donald Trump väntas skriva under lagförslaget inom kort och därpå träder lagen i kraft.