Ansvar – tema i Kungens jultal

2:13 min

Ansvar var temat i årets jultal, som kungen traditionsenligt haft i Sveriges Radio. Bland annat för personer med förtroendeuppdrag i viktiga institutioner.

Årets stora nyhetshändelser har handlar mycket om skogsbränder, riksdagsvalet och Svenska akademien. När det i dag var dags för kungens årliga jultal här i Sveriges Radio, tog han upp flera stora händelser.

Han talade mycket om ansvar, bland annat för att agera på ett sätt som hedrar det förtroende man fått.

– Vi har alla ett ansvar, gentemot de som kommer efter oss. Det gäller inte minst dem av oss som representerar olika institutioner av central betydelse för vårt land. Sådana som funnits långt innan oss och som ska finnas kvar långt efter att vi är borta.

Kungen tog också upp flera minnesdagar, som att det i år var 100 år sedan första världskrigets slut, att det är 200 år sedan hans anfader Jean Baptiste Bernadotte blev kung i Sverige och att det för 100 år sedan togs det första avgörande steget mot allmän rösträtt. Han berörde också svårigheterna med att bilda en ny regering.

– Kanske kan vi bli lite otåliga. Men så fungerar vår demokrati, viktiga frågor måste få ta sin tid. Och trots att det finns skillnader i åsikter och inriktningar vill jag understryka hur mycket som trots allt förenar oss i Sverige.

I jultalet säger kungen att han tänker på de som tagit ansvar - i vardagen eller i extraordinära lägen. Som visat mod, omtanke och handlingskraft, bland annat i samband med sommarens skogsbränder.

– Räddningspersonal, försvarsmaktens anställda, hemvärnspersonal och frivilliga.

– Ja, det var många i vårt land som gjorde stora uppoffringar för att bekämpa bränderna och minimera dess skadeverkningar. Till skillnad från andra länder krävdes, tack och lov, inga människoliv. För de som berördes blev skadorna ändå kännbara, när generationers skogsbruk gick om inget.