Fler lagförslag får allvarlig kritik av Lagrådet

2:25 min

Andelen lagförslag från regeringen som får omfattande kritik – eller sågas – av juristerna i Lagrådet har ökat. Det är allvarligt, slår Konstitutionsutskottet fast i en ny granskning som Ekot har tagit del av.

– Det stämmer att det har skett en viss ökning när det gäller den här typen av kritik, och det är så klart viktigt att upprätthålla kvaliteten i lagstiftningsarbetet och ta Lagrådets synpunkter på stort allvar, säger KU:s vice ordförande Marta Obminska (M).
 
Riksdagens konstitutionsutskott har under hösten gått igenom alla de lagförslag som regeringen under fyra år har skickat till Lagrådet för granskning. Totalt handlar det om 570 propositioner.

Lagrådet har haft synpunkter på en majoritet – 361 stycken. Det kan handla om allt ifrån den språkliga utformningen till själva beredningen och kvaliteten. De ansvariga statsråden gör oftast de ändringar som Lagrådet föreslår, innan de lägger den färdiga propositionen på riksdagens bord, visar KU:s genomgång.
 
Men juristerna i Lagrådet har också sagt nej till en rad lagförslag från regeringen. På senare tid handlar det till exempel om den så kallade gymnasielagen som ska ge ensamkommande unga en ny chans att stanna, samtyckeslagen och att Barnkonventionen ska föras in i svensk lagstiftning.

Konstitutionsutskottets rapport visar att totalt 52 propositioner – 14 procent – har fått omfattande kritik eller avstyrkts av Lagrådet under de fyra år som granskats. Och det har skett en viss ökning de senaste två åren, något som ett enigt KU alltså ser "allvarligt" på.

Varför fler lagförslag får allvarlig kritik har KU inte undersökt, konstaterar Laila Naraghi, Socialdemokrat och ledamot i KU.

– Det är ingenting som vi i konstitutionsutskottet har gått närmare in på i vårt ställningstagande.
 
Med anledning av att fler lagförslag får omfattande kritik har Statsrådsberedningen meddelat KU att man nu lägger "ytterligare fokus" på att lagstiftningsarbetet ska hålla hög kvalitet. 
 
– Det är mycket välkommet. Kan man göra mer för att höja kvaliteten i lagstiftningsarbetet så är det mycket bra, säger Marta Obminska.