Vardagen tuff för kvinnor i Afghanistan

2:43 min

I Afghanistan är kvinnor representerade på en rad höga politiska poster. Men de flesta afghanska flickors och kvinnors liv är fortsatt hårt kringskurna av hot, våld och brist på utbildning.

– Utveckling i Afghanistan är inte möjlig utan kvinnors medverkan, säger Najiba Sanjar, Svenska Afghankommitens första kvinnliga regionchef, nyligen på besök på en konferens i Stockholm om fred och utveckling i Afghanistan.

– Fred, för mig, är en process. Inte att politiker undertecknar ett papper. Fred skapas av att människors försörjning utbildning och hälsovård fungerar, säger Najiba Sanjar.

Afghanistan är ett av få länder i regionen som undertecknat en FN-resolution om att stödja kvinnligt ledarskap i samhället. En fjärdedel av ledamöterna i parlamentet är kvinnor, bland annat. Men i vardagen för många afghanska kvinnor är livet fortfarande hårt kringskuret, trots FN-resolutionen och årtionden av arbete.

Tvångs- och barnäktenskap, omfattande begränsningar för flickor och kvinnor att studera och arbeta utanför hemmet. Hot, våld och att många kvinnor saknar egen inkomst är verkligheten för många.

En väg framåt, säger Najiba Sanjar, är att på lokal nivå är att involvera även kvinor i besluten för hur skolundervisning ska utformas för att föräldrar ska låta fler flickor gå i skolan, samt att övertyga lokala ledare om betydelsen av skolgång även för flickor.

Andelen barn som går i skolan har ökat under en period i Afghanistan fast det eskalerande våldet i år lett till att många skolor stängts. Men när allt fler föräldrar vill att deras barn går i skolan har även talibaner på en del håll tillåtit flickor högre upp i åldrarna att få undervisning utanför hemmet.

– Det är de boende själva i vissa områden som övertygat talibaner om det här, säger säger Najiba Sanjar.