Omstridda Nord Stream når svensk ekonomisk zon

2:11 min

Det råder ingen julefrid ute på Östersjön. Inte för de som arbetar med att lägga ner rör för att transportera naturgas från Ryssland till Europa.

Det omstridda Nord Stream 2 har nu nått svenskt vatten. Man jobbar dygnet om, säger Lars O Grönstedt, rådgivare för ledningen av projektet.

– Läggningen är en kontinuerlig industriell process som pågår dag som natt, helg som vardag.

Nord stream 1 ligger redan på Östersjöns botten, men när det ryska företaget Gazprom ville bygga en ny gasledning till Europa, för att minska beroendet av den ledning som går via Ukraina, så lät inte protesterna vänta på sig. Sträckningen är 1 230 kilometer, varav 510 kilometer går genom svensk ekonomisk zon.

Eftersom ledningen huvudsakligen inte berör ländernas territorialvatten har protesterna dock inte lett till att Nord Stream 2 stoppats. Däremot kan de enskilda staterna ställa exempelvis miljökrav på transporten av gasen.

I dag är det tillstånd från Danmark som saknas. I somras kom Nord Stream 2 därför med förslag på en ny dragning, närmre den svenska kusten och längre bort från Bornholm. Inte heller den har fått klartecken ännu.

– Nej, det innebär ännu inte att vi har fått klartecken. Vårt ursprungliga förslag, där sträckningen las ut på inrådan av danska miljömyndigheten sträckte sig en liten bit in på danskt territorialvatten och där har varje land större möjligheter att, av till exempel säkerhetspolitiska skäl kan vägra tillstånd, säger Lars O Grönstedt.

– Danmark har inte vägrat tillstånd, men de har heller inte givit tillstånd. Därför gav vi in ansökan om en alternativ sträckning som bara går i den så kallade ekonomiska zonen. Och där är vår uppfattning att vi uppfyller alla de villkor som man kan ställa i ekonomisk zon. Och vi räknar med att vi kommer att få tillstånd. Men vi har inte fått det ännu så länge.

Gasledningen beräknas kunna tas i bruk i slutet av nästa år, eller i början av 2020.