Vattenbristen drabbar både industrier och naturen

1:53 min

Södra halvan av Sverige plågas fortfarande av lågt grundvatten och vattendrag, där nivåerna är långt under det normala. Bristen slår hårt mot naturen, men även mot industrier och annat i samhället som är beroende av att det finns rikligt vattentillförsel.

Länsstyrelsens fiskeridirektör Johan Wangström står under bron över Skräbeån i östligaste Skåne och tittar bekymrat på döda fiskar.

– Här har vi en hanne, en sik som har gått upp för att leka här, och den är död, vi hittar den på botten här. Och den har två karakteristiska hål in i ryggen här, som kommer av en hägernäbb. Så hägern har stått här och sett den här fisken simma fram och sedan har den gått till attack.

Och det är det låga vattenståndets fel?

– Normalt rinner det så mycket vatten att hägern klarar inte av det här, men i år så är det dukat bord, säger Johan Wangström.

Men det är inte bara livet i vattnet som drabbas av bristen på nederbörd och låga nivåer. Intill oss i Nymölla finns det stora pappersbruket som inte får det vatten de behöver till produktionen.

– Nymölla bruk har ju en verksamhet som bygger på att man har råvatten, från Ivösjön i det här fallet, och nu när regnet har varit så litet har ju Ivösjön tömts ut. Så nu ligger man på en nivå, där man fått göra kraftiga produktionsnedskärningar i bruket, för att vattnet räcker inte till helt enkelt.

Finns det andra verksamheter som också drabbats av samma skäl?

– Ja, det finns ju en rad verksamheter och det som har varit mest iögonenfallande har väl varit vattenuttag till lantbruket under sommaren, som varit stoppade i de flesta vattnen. Sedan är det ju så att alla våra reningsverk släpper ut renat avloppsvatten i våra vattendrag, normalt späds det ut ett antal gånger, men i år har det förekommit att det mesta i flödet är avloppsvatten.

– Och det vattnet är alltid inte högsta kvalitet, vilket kan slå mot det som försöker leva i vattendraget, säger Johan Wangström.

Sommarens torka utplånade fiskbestånden då många vattendrag i den södra halvan av Sverige blev helt torrlagda, det fortsatt låga vattenståndet hindrar fisk från havet att ta sig in dit för ge dem nytt liv, konstaterar fiskeridirektören Johan Wangström.

– Vi behöver mycket regn nu för att flödena ska vara som de brukar vara på vårkanten. Och regnar det inte mycket i vinter så kommer vi att starta med lågflöden redan i mars, april, maj och då blir det problem i sommar också!