Oenighet om uppvärmningsformer

Regeringen vill satsa två miljarder på fyra år för att bland annat hus med direktverkande el ska gå över till fjärrvärme och andra uppvärmningsformer. Men statliga Vattenfall Utveckling AB tycker att direktverkande el är bättre för kunden.

Det finns omkring 285 000 småhus i Sverige som enbart värms upp med direktverkande el. Det är nästan vart femte småhus i landet.

Nu vill regeringen i budgetpropositionen ge bidrag till dem som går över till annan uppvärmning, som fjärrvärme, biobränsle eller värmepump.

Regeringen vill satsa två miljarder på detta under fyra år, men då ingår också stöd till dem som lämnar sin oljeuppvärmning .

Stöd till dem som byter
Motivet är att kärnkraften ska ersättas med en effektivisering av elanvändningen. Målet är att minska behovet av el under perioder med hög el-belastning.

Budgetpropositionen föreslår ett stöd på 30 procent av kostnaden upp till ett visst max-belopp för de småhusägare som går över till annan uppvärmning. Energimyndigheten har beräknat att det totalt kostar 75 000 kr att gå över till fjärrvärme.

Kundens perspektiv
Men vid statliga Vattenfall Utveckling AB har man ett annat perspektiv än politikernas. För kunden är direktverkande el bra, menar Gunnar Bröms som är projektledare. Enkelt att installera och hantera och ger inga utsläpp.

– Det är en bra lösning ur ett kundperspektiv. Sen om politikerna har andra visioner med energipolitiken, så är det.

Det låter som att du pläderar för direktverkande el?

– Nej, det vi pratar om egentligen är vad det finns för för- och nackdelar. Då har vi ju ett kundsperpektiv och ett samhällsperspektiv. Det blir ju lite olika, säger Gunnar Bröms.

Lars-Erik Backman
lars-erik.backman@sr.se