Alla barncanceröverlevare kallas till återbesök som vuxna

1:34 min

Långtidsuppföljning ska hitta komplikationer och effekter som drabbar överlevarna av barncancer.

Fler och fler barn överlever sin cancer. Men många drabbas av biverkningar från behandlingen, biverkningar som ibland inte visar sig förrän långt senare när man är vuxen.

Det är olika hur man drabbas av långtidseffekter.
Man brukar säga att en tredjedel har inga besvär, en tredjedel har lindriga besvär medan den sista tredjedelen har påtagliga till svåra sena effekter.

Därför ska alla barncanceröverlevare kallas in till återbesök som för alla från Norrlandslänen sker i Umeå och  kallas 25-årsbesöket även om det nu till en början kan vara många som är mycket äldre än 25 som blir kallade. 

– När de som hade cancer på 80 och 90-talen behandlades så hade man mindre kunskap om långtidseffekterna. Många har inte heller fått någon ordentlig uppföljning som man numera brukar få vid 18 årsålder när man går över till vuxenvården. Därför kallar vi alla, oavsett ålder idag, som hade cancer när de var barn till det här återbesöket, säger Ulrika Norén Nyström som är barnonkolog.

– De allra flesta kommer när de blivit kallade och de är oftast mycket positiva till mötet. En del kan vi hjälpa men vi kan inte hjälpa alla, säger Anna-Maja Svärd. Men vi försöker se hela människan, både det fysiska och det psykiska måendet. 

Vid besöket tas olika prover och man kollar bland annat hur hjärtat mår, och även njurar och andra organ som kan få nedsatt funktion beroende på vilken behandling man fått. En annan viktig sak handlar om fertilitet eftersom många i den här åldern börjar tänka på att kanske försöka skaffa barn. 

Strax  här nedanför kan du lyssna på en längre intervju om med Ulrika Norén Nyström och Anna-Maja Svärd.