Ny kritik mot psyk-bantning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstad är som många andra mycket kritisk till landstingets förslag på neddragningar inom öppenvårdspsykiatrin.

Orsaken är främst att kommunens anställda riskerar att få större arbetsbelastning och att kostnaderna kommer att öka. Det enda positiva i förslaget är att färre chefer ska ansvara för större enheter - det borde innebära ett tydligare och mer effektivt ledarskap, som skulle vara till nytta för samarbetet mellan kommunen och landstingspsykiatrin. Det skriver nämnden i ett brev till landstinget.