Klimatstrejken fortsätter i Halmstad hela 2019

1:53 min

Sedan oktober i år har Klimataktion Halmstad manifesterat varje fredag för klimatet i Greta Thunbergs spår och fortsatt så kommer det att bli hela 2019.

Polisen har gett tillstånd för Klimataktion Halmstad att manifestera varje fredag från 12:00 till 14:00 på Stora torg i Halmstad under 2019.

– Vi kommer att stå här tills politikerna tar såna beslut som ligger i linje med Parisavtalet, säger styrelsemedlem Anne-Marie Bruno.

Hon är nöjd över polistillståndet men är skeptisk till politikernas engagemang i klimatfrågan. 

– Det verkar som att båda 2019 och 2018 är förlorade år ur klimatpolitikens synvinkel men inte ut klimatkampens synvinkel.

Vi måste ta saken i egna händer och vi kommer inte ge upp.