Ryssland strävar efter att bli en ekonomisk stormakt igen

3:14 min

Vladimir Putin är hoppfull inför Rysslands framtid, men det kommande året ser inte lovande ut för landets ekonomi.

Ryssland har under Vladimir Putin haft ambitionen att göra Ryssland stort igen, att åter bli en makt som både politiskt och militärt har mycket att säga till om i världen.

Men för det krävs bra ekonomi och i det långa loppet kanske något annat än olje-export. Det kommande året ser ut att bli knackigt för Ryssland, oavsett hur hoppfull Vladimir Putin försöker låta.

– Jag tror vi kan bli den femte största ekonomin i världen, vi var det en gång vad gäller volym och köpkraft, jag tror vi kan göra det igen, sa Vladimir Putin på sin stora årliga presskonferens, som i och för sig är till för just att förmedla den här typen av hoppfulla budskap.

Rysk ekonomi har haft magra år sedan 2014 då Ryssland intog Krim i Ukraina, tillväxten har varit lägre än på andra håll i världen.

En svag valuta, risk för högre inflation, höga räntor, lägre oljepriser och sanktioner från Väst efter Krim, det har påverkat Ryssland.

EU har förlängt sina sanktioner, från amerikanskt håll finns hot om nya och de största riskerna handlar om just sanktioner, det sa en rysk chefsekonom nyligen som nyhetsbyrån Reuters pratat med.

Det är svårt att göra affärer, om de ryssar som skriver på avtalen riskerar att hamna på olika sanktionslistor.

Om landet på lång sikt – efter oljeeran – ska kunna spela den här rollen på världsscenen, vare sig det handlar om bombningar i Syrien, kontroll i Svarta havet eller för den delen i Östersjön där nordiska säkerhetsintressen möter ryska pipelines, då krävs förändringar.
Det anser även Vladimir Putin.
 
– Vi behöver nå en helt annan nivå vad gäller kvaliteten på vår ekonomi, och det är det som vårt nationella projekt har som mål att göra, sa Vladimir Putin.

Idag överlever Rysslands globala ambitioner med hjälp av olja och gas, som står för nästan 60 procent av exporten och en fjärdedel av skatteintäkterna, enligt Världsbanken.

Det skapar förutsättningar för det så vanliga Putinska mantrat "stabilitet", ett begrepp som från början byggt hans popularitet. Ryssland har också en låg statsskuld och en stor valutareserv, så kriser på kort sikt klarar man av.

I takt med konkreta försämringar för medborgare, som de höjda pensionsåldrarna i somras, så har Vladimir Putins popularitets-siffror dalat.

Det finns i Ryssland också ett eftersatt behov av investeringar. Det gäller allt möjligt; från utbildning och vård, till digitalisering och vägar.

Som efter en regnig dag i en rysk småstad, fjärran den lyxiga innerstads-bubblan i Moskva. Då kan behovet av investeringar i något så enkelt som avrinning synas – i djupa pölar på gator och trottoarer.

Det finns pengar avsatta för investeringar i det så kallade "Maj-dekretet".

– Det är en stor satsning, men den ska också genomföras, löften ska hållas.

Och kanske är det på dessa gator och torg I Ryssland som Vladimir Putins förmåga att driva sin vurm för Ryssland roll på världsscenen avgörs, i hans förmåga att bygga bra skolor, fungerande vägar och att se till att pensionärerna, oavsett ålder, faktiskt får ut sin månatliga peng.