2019 kan bli ett historiskt år för EU

2:32 min

Om allt går som planerat lämnar Storbritannien EU i slutet av mars. Därefter ska de kvarvarande länderna försöka staka ut vägen för framtiden utan britterna, samtidigt som europeiska väljare går till valurnorna i ett EU-val som kan rita om unionens politiska karta.

Den europeiska agendan för 2019 kommer domineras av brexit och interna EU-val, dels till Europaparlamentet men också val av ny kommission, ny permanent rådsordförande och andra europeiska topposter.

När det gäller brexit ligger bollen i London och det brittiska parlamentet som ska rösta om utträdesavtalet i mitten av januari.

– De kommande veckorna kommer brittiska parlamentsledamöter fatta viktiga beslut. Om parlamentet ställer sig bakom avtalet med EU, kan Storbritannien vända blad, sa premiärminister Theresa May i sitt nyårstal till nationen.

Det är dock inte osannolikt att ledamöterna röstar ner avtalet och då är läget oklart. Sitter May kvar kan hon försöka få kosmetiska eftergifter från Bryssel och göra ett nytt försök att få igenom avtalet i parlamentet.

Alternativet är, enligt brittiska regeringen, en hård brexit - det vill säga att Storbritannien lämnar EU utan avtal. Samtidigt pratas det allt mer om en andra folkomröstning om brexit även om regeringen utesluter det. 

Men om allt går som det ska lämnar Storbritannien officiellt EU den 29 mars i år.

Efter utträdet ska kvarvarande EU-länder reflektera över framtiden på ett toppmöte i Transsylvanien.

Kort därefter, i slutet av maj, väntar val till EU-parlamentet som kan ändra maktbalansen bland EU:s folkvalda.

Den konservativa och kristdemokratiska gruppen som svenska Moderaterna och KD tillhör väntas som tidigare bli största partigrupp men EU-skeptiska partier väntas få mer stöd än tidigare samtidigt som britternas utträde rör om i parlamentet.

Senare på hösten ska EU-kommissionen, som lägger fram lagförslag, bytas ut samtidigt som Donald Tusk, som leder EU:s toppmöten, ska ersättas som ordförande i Europeiska rådet.

Flera andra topposter ska också tillsättas, däribland ny ordförande i Europeiska centralbanken.

När det gäller ordinarie arbetet i form av lagstiftning kommer det helt hamna i skuggan av de här större politiska händelserna och valen. En stor fråga som EU-länderna dock ska besluta om under året är den framtida långtidsbudgeten - budgeten på 13 000 miljarder kronor som sätter EU:s finansiella ramar för åren 2021-2027.