Nya miljökrav på AP-fonderna

2:31 min

Sedan 1 januari har AP-fonderna en skyldighet att ta hänsyn till miljön i sina placeringar.

Men kritiker pekar på att fonderna kan förbigå miljökravet eftersom fondernas främsta uppgift är att få avkastning.

Per Bolund (MP), finansmarknadsminister i övergångsregeringen, tycker dock att hållbarhetskravet är ett viktigt steg framåt.

– Det kommer att bli ett ökat tempo i fondernas förvaltning när det gäller att ta in hållbarhetsaspekter.

Betyder det att AP-fonderna inte får placera pengar i till exempel kolgruvor?

– Det finns en flexibilitet och då är det AP-fonderna som fattar beslut om de enskilda investeringarna. Men det är tydligt i föreskrifterna till lagen att man ska investera på ett sätt som gör att Sverige kan uppfylla till exempel Parisavtalet, säger Per Bolund.

Pensionsfonderna förvaltar 1 500 miljarder kronor, ett belopp som motsvarar 1,5 gånger statens årliga budget. Pengarna placeras med syfte att ge avkastning.

Till och från anklagas fonderna för att gå för långt i det syftet och göra oetiska eller miljöskadliga placeringar. För att motverka det sista infördes alltså ett nytt mål för placeringarna från och med 1 januari: Särskild vikt ska fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas.

Men kritikerna pekar på att kravet på att fonderna ska ge avkastning väger tyngst, därmed är hållbarhetsmålet inte värt så mycket. Det säger till exempel Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson.

– Om det är lönsammare att placera i fossilindustrin än i förnyelsebar energi till exempel, så är det fritt fram att fortsätta med de investeringarna, säger hon. 

Per Bolund ser ingen motsättning mellan miljökrav och vinstkrav.

– På den moderna finansmarknaden är det ingen motsättning utan tvärtom. De som försöker investera på ett ansvarslöst sätt som inte stämmer överens med världens åtaganden, de tar stora risker och riskerar också de pengar som de förvaltar, säger han.

Till skillnad från Vänsterpartiet valde Centern att stödja de nya reglerna för AP fonderna, trots att partiet ville gå längre.

– Man kan alltid önska att det skulle vara ännu tuffare och det driver vi gärna på för. Men det här var vad vi kunde hitta enighet om i pensionsgruppen där de viktigaste partierna ingår, säger Rickard Nordin, Centerpartiets talesperson i klimat- och energifrågor. Och han tillägger:

– Sen kan man alltid välja att stå utanför och skrika men vill man ta ett helhetsansvar då är det så här långt vi kom helt enkelt.

Ulla Andersson säger att Vänsterpartiet kommer att fortsätta att driva på en förändring.

– Vi vill att alla AP-fonderna ska ha mål för investeringar i förnybar energi, att det ska bli en avveckling och ett stopp för investeringarna i fossilindustrin och att man likställer målet för hållbarhet med avkastningsmålet, säger hon.