Jobbet viktigt efter en stroke

1:22 min

För den som har fått en stroke eller en hjärnskada efter en olycka har det stor betydelse för livskvaliteten att kunna börja arbeta igen.

Marie Matérne är socionom och forskare vid Örebro universitet och Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län. Hon har i sin avhandling studerat vad som underlättar och hindrar människor att återgå till arbetet. En viktig faktor var att det gick att anpassa jobbet.

– Man kanske blir väldigt trött och behöver gå ifrån en stund och lägga sig och vila. Att man har möjlighet att kanske börja lite senare och ta kortare pauser kan vara viktigt, säger hon.

Marie Matérne har intervjuat människor som drabbats av en stroke eller annan hjärnskada. Hon har också studerat data från kvalitetsregister.

Att jobbet gick att anpassa efter de nya förutsättningarna hade stor betydelse. Det visade sig också vara lättare för personer som hade högre utbildning att kunna börja arbeta igen. De som hade studerat på universitet eller högskola fick också en större förbättring av sin livskvalitet från utskrivning från sjukhuset till ett år efter skadan.

– Och jag tänker att det handlar mycket om att man får en ökad flexibilitet i vilka olika typer av arbetsuppgifter man kan tänkas ha efter sin skada och på så vis lättare kan komma tillbaka till arbete.

Det verkade också vara en fördel att arbeta på ett större företag.

– Till exempel var det en person som tidigare hade haft arbetsuppgifter som innefattade siffror och fick jättesvårt efter skadan att jobba med siffror, han kunde då få arbetsuppgifter som innefattade verksamhetsplanering. Så ett större företag skulle jag säga kan underlätta återgång i arbete, säger Marie Matérne.