ECB tar över anrik italiensk bank i kris

1:50 min

I en historisk manöver tar Europeiska centralbanken över rodret i Banca Carige, en italiensk bank med anor från 1400-talet.

Tilltaget visar EU:s oro över Italiens svaga banker och ekonomi.

ECB tar över Banca Carige för att undvika spridning av finansiella problem till andra svaga italienska och europeiska banker.

Banken från Genua med anor från slutet av 1400-talet är visserligen ingen storbank, men det finns ändå en oro för att andra mindre banker i Italien skulle få problem med kapitalflykt om Banca Carige tvingades lägga ner.

Det finns också en oro över den italienska ekonomin i stort.

Staten är kraftigt skuldsatt samtidigt som regeringen i Rom har satt på sig spenderbyxorna och varit i öppen konflikt med EU-kommissionen i Bryssel om landets budget för 2019 på grund av alltför stora underskott.

Det är första gången ECB tar över styrningen i en bank, och det sker sedan en majoritet av Banca Cariges styrelse avgått efter ett misslyckat försök att ta in nytt kapital för att täcka upp hål i balansräkningen.

ECB säger i ett pressmeddelande att banken tillsatt sex tillfälliga personer för att ersätta den avhoppade styrelsen. Dessa ska jobba för att stabilisera banken, hålla ECB informerad och vid behov vidta åtgärder för att se till banken lever upp till de europeiska kapitalkraven.

Att hitta nya finansiärer som kan pumpa in färska pengar i banken väntas dock bli svårt. Den största aktieägaren vägrade skjuta till nytt kapital strax innan årsskiftet. Att hitta en köpare som är villig att ta över banken och dess finansiella problem kan också bli komplicerat.

Med EU:s finansiella regler som skapats i spåren av finanskrisen ska aktieägare bära förluster när banker har problem istället för att skattebetalare står för notan.

I Italien är det ofta vanliga medborgare som är aktieägare i bankerna. Om de får bära den ekonomiska bördan i fallet med Banca Carige kan det skapa nytt bråk mellan regeringen i Rom och EU-kommissionen.