Koldioxidbudget: Utsläppen måste ner med 16 procent – varje år

1:59 min

Sörmland måste sänka koldioxidutsläppen med 16 procent per år om vi ska stå för vår andel av klimatanpassningen enligt länets första koldioxidbudget.

För att hamna på noll i koldioxidutsläpp år 2040 måste vi som bor och verkar i Sörmland minska våra utsläpp med 16 procent varje år, enligt den koldioxidbudget som Uppsala Universitet tagit fram för länsstyrelsens räkning. Det är en betydligt högre minskningstakt än den Sverige som nation åtagit sig, som enligt Naturvårdsverket ligger på mellan fem och åtta procent per år.

– Takten är otroligt utmanande. Men det handlar om att bryta ned Parisavtalet till lokal nivå och dessutom ha med en rättvisesaspekt, säger Martin Wetterstedt, projektledare vid Uppsala universitet.

Den höga minskningstakten i budgeten beror också på en skepsis till att så kallade negativa utsläppstekniker att minska koldioxiden i luften ska lösa klimatkrisen.

SSAB i Oxelösund står för drygt hälften av länets koldioxidutsläpp, men i den regionala budgeten har SSAB räknats bort och då är det de internationella transporterna som står för de största utsläppen i länet,  som dessutom ökar. Och mest ökar då flyget.

Närheten till en flygplats ökar enligt Martin Wetterstedt benägenheten att flyga utomlands, och kommuner och län med flygplatser har ett särskillt ansvar, menar han.

– Ja, jag tycker att man kan resonera så, säger Martin Wetterstedt.